ІСУО: 13090

Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством